Paul Művek Kft. | info@garazsipar.hu |,Nyitvatartás: H-CS 7:30-16:30 P- 7:30-14:00 +36 (1) 256-7702 +36 (30) 455-6817 |
Bejelentkezés Regisztráció
Generic selectors
Csak pontos találatok
Keresés címben
Keresés tartalomban
Post Type Selectors
Kosár : Ft
Megjelent a „KKV Technológia Plusz Hitelprogram” (GINOP Plusz-1.4.3-24) felhívás!
Megjelent a „KKV Technológia Plusz Hitelprogram” (GINOP Plusz-1.4.3-24) felhívás!
2024-05-16

A Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent a „KKV Technológia Plusz Hitelprogram” (GINOP Plusz-1.4.3-24 kódszámú) felhívás.

A KKV Technológia Plusz Hitelprogram (GINOP Plusz- 1.4.3-24) célja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelékenységének és hozzáadott értékének növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül. A támogatással növekszik a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képessége és bővülése, és a pályázóknak lehetőségük nyílik a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, energiahatékonysági beruházásokra is. Ezáltal a KKV-k rövid- és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektethetnek be, amelyeknek a pályázat nélkül nem lenne lehetőségük, ugyanis a tőke- és hitelpiaci feltételek akadályozzák a finanszírozást.

Magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, akik:

 • gazdaságilag potenciálisan életképesek, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jutnak hozzá,
 • legalább 5 főt foglalkoztatnak (utolsó lezárt évi beszámoló alapján),
 • rendelkeznek magyar adószámmal,
 • legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
 • a kölcsönigénylő az Európai Bizottsági rendeletek alapján is mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. -> szakértő csapatunk ennek a megállapításában is tud Neked segíteni,
 • Budapesten kívül valósítanák meg a projektet -> fontos, hogy minden esetben a projekt megvalósítási helyszíne számít és nem a kölcsönt igénylő székhelye, ezért a budapesti székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga Budapesten kívül, de Magyarországon valósul meg,
  • a megvalósítási helynek a kölcsönkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lenni a cégkivonatba, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá a kölcsön futamideje alatt is igazolni kell, hogy a megvalósítási helyszínen valóban gazdasági tevékenység folyik,
  • szoftver vagy hardver illetve mobileszközök beszerzése esetén a megvalósítási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek, illetve a megvalósítási helyszínnek alkalmasnak kell lennie az eszközök tárolására is.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság

A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.

A Hitelprogramban kezdő vállalkozások nem igényelhetnek támogatást. Kezdő vállalkozásnak számít, ha a vállalkozás nem rendelkezik legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel.

A KKV Technológia Plusz Hitelprogram (GINOP Plusz- 1.4.3-24) keretösszege 155,54 milliárd Forint. A keretösszeg legalább 65%-a a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Észak-Magyarország részein projektet megvalósító vállalkozások között kerül allokálásra.

A kölcsön típusa éven túli lejáratú kamatmentes beruházási kölcsön, amelynek keretében 10 millió Ft– 100 millió Ft támogatásban lehet részesülni. Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.

Kamat: 0% Egyéb költségek tekintetében a kölcsönkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet, például értékbecslői, közjegyzői díj stb. Az önerő minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a.

A KKV Technológia Plusz Hitelprogram keretében a KKV-k technológiai korszerűsítése és a megújuló energiaforrás felhasználásával végrehajtott energiahatékonysági beruházások támogathatók, az elszámolható költségek mértékére vonatkozó korlátok figyelembevételével.

 • új tárgyi eszköz beszerzése (az elszámolható költségeknek legalább 50%-a) 
  • eszközbeszerzés: technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszköz. Ez tartalmazhatja a vételárat, az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítást és üzembe helyezést, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Fontos, hogy 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka.
  • infokommunikációs- és kommunikációs technológiai eszközök beszerzése: technológia fejlesztéshez kapcsolódó, új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű IKT eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) – a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 30%-os mértékben,
  • elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben, az alábbiak szerint
   • kizárólag az M1, N1, N2 járműkategóriába tartozó jármű szerezhető be a projekt keretében,
   • egy projekt keretében legfeljebb 1 db jármű szerezhető be,
   • nem szerezhető be és nem számolható el olyan jármű, aminek a nettó ára magasabb az adott kategóriában alább meghatározott összegnél.
 • immateriális javak beszerzése: önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható, legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a.
 • építési beruházások: az összes elszámolható költség 30%-áig, ideértve kivitelezési költségeket is; az alábbiak szerint:
  • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint
  • új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához szükséges új eszközök költsége, valamint az új elektromos gépjármű beszerzésének költségei együttesen nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 50%-át.

 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek: legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a.

Kamat: 0%

futamidő: 24-120 hónap

kezelési költség: 0 Ft

rendelkezésre tartási jutalék: 0 Ft

előtörlesztési díj: 0 Ft

biztosíték: az elvárt fedezettség mértéke 50%

A KKV Technológia Plusz Hitelprogramban nem számolhatók el a következő költségek:

 • levonható áfa
 • kamattartozás-kiegyenlítés
 • hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek
 • deviza-átváltási jutalék
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség
 • bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e
 • tárgyi eszközként aktivált, új, megújuló energiatermelő eszköz üzembe helyezési költsége
 • megújuló energiaforrás felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energia előállítására szolgáló eszközök, berendezések (napelempark)
 • infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében a bontási, deponálási (külső lerakóhelyen) takarítási, kertépítési (beleértve térkőburkolatok elhelyezése, kerítésépítés), az építési és bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg
 • ingatlan vásárlás költségei nem elszámolhatók a saját forrás (önerő) részeként
 • pályázatírói költségek

A KKV Technológia Plusz Hitelprogram keretében 2024. április 30-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2024. december 30-ig lehet kölcsönkérelmet benyújtani. A felkészülés most mindennél fontosabb, mert az ehhez hasonló pályázatok általában 1-2 nap alatt lezárulnak, ezért csak azok lesznek esélyesek a támogatás elnyerésére, akik április 30-ra már rendelkeznek összeállított pályázati anyaggal.

Grenke Leasing
© 2024 Garázsipar.hu Minden jog fenntartva.
Készítette: TheTrendPlus.com
Clicky